Farmer Organization - Maho

S.N. G.N. Division Name of Associations Addres Registed No.
1 204 Ambagaswewa Perakum Ambagaswewa,Koonwewa DAD/17/12/09
2 133 Moragaswewa Eksath Lokurugama,Koonwewa DAD/17/12/01
3 133 Moragaswewa Saruketha Moragaswewa,Koonwewa DAD/17/12/34
4 134 Koonwewa Perakum Ihala Neththipalagama,Koonwewa DAD/17/12/14
5 134 Koonwewa Govisewana Koonwewa,Koonwewa DAD/17/12/26
6 135 Kattabuwawa Kattabuwawa Unagahayaya,Kattabuwawa,Koonwewa DAD/17/12/24
7 135 Kattabuwawa Diyabete Diyabete,Koonwewa DAD/17/12/19
8 136 Yaddigama Siri Perakum Pahala neththipalagama, Koonwewa DAD/17/12/38
9 136 Yaddigama Eksath Perakum Yaddigama,Koonwewa DAD/17/12/47
10 137 Bamunugama Ekabadda Dematagolla,Koonwewa DAD/17/12/29
11 138 Ihalagama Ihalagama Ihalagama,Koonwewa DAD/17/12/25
12 139 Pahalagama Pahalagama Pahalagama,Koonwewa DAD/17/12/17
13 139 Pahalagama Pahala Iribissewa Pahalagama,Koonwewa DAD/17/12/05
14 140Kohombakadawala Kohombakadawala Kohobakadawala,Koonwewa DAD/17/12/06
15 140Kohombakadawala Midellewa Ihalagama,Koonwewa DAD/17/12/55
16 141Bakmeegahawatta Jayamaga Thambarayagama,Maho DAD/17/12/35
17 141Bakmeegahawatta Praboda Bakmeegahawatta,Maho DAD/17/12/53
18 142 Kirimetiyawa Kirimetiyawa Kirimetiyawa,Maho DAD/17/12/02
19 141Bakmeegahawatta Pupulewa Gala1 Thambarayagama,Maho DAD/17/12/13
20 142 Kirimetiyawa Thalamgedara Thalamgedara,Maho DAD/17/12/16
21 143Karuwalagahawatta Perakum Karuwalagahawatta,Maho DAD/17/12/62
22 143Karuwalagahawatta Wimukthi Karuwalagahawatta,Maho DAD/17/12/57
23 143Karuwalagahawatta Eksath Moragolla,Maho DAD/17/12/30
24 144 Pailigama Buwanekaba Pailigama,Maho DAD/17/12/18
25 145 Diullewa Diyullewa Diullewa,Maho DAD/17/12/21
26 146 Neththipalagama Neththipalagama Neththipalagama,Maho DAD/17/12/22
27 146 Neththipalagama Mahakoon wewa Eksath Mahakoonwewa,Maho DAD/17/12/48
28 150 Madurugama Gemunu Madurugama,Maho DAD/17/12/39
29 147 Kumbukwewa Kumbukwewa Kumbukwewa,Maho DAD/17/12/40
30 148 Maho west Maho West Sri Rahula Mawatha,Maho DAD/17/12/58
31 Maho East Maho East Sri Rahula Mawatha,Maho DAD/17/12/49
32 151 Kekunawa Kekunawa Kekunawa,Maho DAD/17/12/11
33 151 Kekunawa Dampelessegama Walaswewa,maho DAD/17/12/12
34 152 Makaduwawa Seegiri Makaduwawa,Maho DAD/17/12/61
35 152 Makaduwawa Eksath Rathgallegama, Makaduwawa,Maho DAD/17/12/23
36 152 Makaduwawa Ekamuthu Makaduwawa,Maho DAD/17/12/60
37 153 Thumbullegama Pubudu Thumbullegama,Maho DAD/17/12/41
38 153 Thumbullegama Kalahodagama Thumbullegama,Maho DAD/17/12/52
39 153 Thumbullegama Sampath IhalaKoonwewa,Maho DAD/17/12/37
40 153 Thumbullegama Samagi Mahapalugaswewa,Maho DAD/17/12/
41 153 Thumbullegama Govisetha Mediyawa,Maho DAD/17/12/63
42 153 Thumbullegama Perakum IhalaKoonwewa,Maho DAD/17/12/27
43 159 Ullalapola Mahasen Helebeewa,Maho DAD/17/12/08
44 156 Munamalegama Munamalegema Munamalegama,Maho DAD/17/12/42
45 157 Atawarala Eksath Atawarala,Maho DAD/17/12/07
46 158 Digana Digana Digana,Maho DAD/17/12/46
47 159 Ullalapola Ihala Pahala Ullalapola,Maho DAD/17/12/20
48 160 Liyanagama Liyanagama Liyanagama,Maho DAD/17/12/44
49 161 Uduweriya Wilogedara Palamugedara,Maho DAD/17/12/45
50 160 Liyanagama Palammulla Palmmulla,Maho DAD/17/12/43
51 160 Liyanagama Kiniyapitiya Eksath Randenigama,Maho DAD/17/12/04
52 160 Liyanagama Mdapokuna Randenigama,Maho DAD/17/12/56
53 161 Uduweriya Palamugedara Palamugedara,Maho DAD/17/12/54
54 161 Uduweriya Ambagahawatta Ambagahawatta,Maho DAD/17/12/59
55 161 Uduweriya Uduweriya Palamugedara,Maho DAD/17/12/51
56 196 Daladagama Vijaya Wathupalagama,Maho DAD/17/12/10
57 196 Daladagama Daladagama Daladagama,Maho DAD/17/12/03
58 197 Wilawa Mahasen Wilawa,Balalla DAD/17/12/31
59 197 Wilawa Ekabadda Habareththewa wilawa,Wilawa DAD/17/12/50
60 198 Imbulgodayagama Samagi Imbulgodayagama,Balalla DAD/17/12/28
61 198 Imbulgodayagama Kadahathawatta Hangilipola,Balalla DAD/17/12/36
62 198 Imbulgodayagama Nawagaththa Hangilipola,Balalla DAD/17/12/15
63 198 Imbulgodayagama Buwanekaba Hangilipola,Balalla DAD/17/12/66
64 151 Kekunawa Jayasumanagama Kekunawa,Maho DAD/17/12/64
65 144 Pailigama Arunaloka Pailigama,Maho DAD/17/12/67

News & Events

Scroll To Top