DS

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

W. වර්ණකුලසුරිය මහත්මි

        දු.ක.අ. - 037 22 76 238

Ass DS

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

R.M.A.C. රත්නායක මෙනවිය

        දු.ක.අ - 037 22 75 269

Accountant

ගණකාධිකාරි

R.D.G.S. සුරංජිමාලි මහත්මිය.

       දු.ක.අ. - 037 22 75 581

 ad

සහකාර අධ්‍යක්ෂක (සැලසුම්)

B.M.S. බස්නායක මයා

        දු.ක.අ. - 037 22 75 515

AO

පරිපාලන නිලධාරි

R.M. පොඩිමැණිකේ මහත්මිය.

        Voice - 037 22 76 237

GS Ao

පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරි

       D.M.U. දිසානයක මයා

      දු.ක.අ. - 071 258 6 554

News & Events

14
ජූනි2019
රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019

රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019

රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019 සබ්බේ...

Scroll To Top